การสื่อสาร - Communication


address
ที่อยู่


alphabet
ตัวอักษร


answering machine
เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ


antenna
เสาอากาศ


call
การโทรศัพท์


cd
ซีดี


communication
การสื่อสาร


confidentiality
ความน่าเชื่อถือ


connection
การเชื่อมต่อ


discussion
การอภิปราย


email
อีเมล์


entertainment
ความบันเทิง


express item
ส่งด่วน


fax machine
เครื่องแฟกซ์


film industry
อุตสาหกรรมภาพยนตร์


font
ตัวอักษร


greeting
การทักทาย


greeting
การทักทาย


greeting card
บัตรอวยพร


headphones
หูฟัง


icon
ไอคอน


information
ข้อมูล


internet
อินเทอร์เน็ต


interview
การสัมภาษณ์


keyboard
แป้นพิมพ์


letter
ตัวอักษร


letter
จดหมาย


magazine
นิตยสาร


medium
สื่อ


microphone
ไมโครโฟน


mobile phone
โทรศัพท์มือถือ


modem
โมเด็ม


monitor
จอภาพ


mouse pad
แผ่นรองเมาส์


news
ข้อความ


newspaper
หนังสือพิมพ์


noise
เสียง


note
การจดบันทึก


note
การดาษโน้ต


payphone
โทรศัพท์สาธารณะ


photo
ภาพ


photo album
อัลบั้มรูป


picture postcard
โปสการ์ดภาพ


post office box
กล่องไปรษณีย์


radio
วิทยุ


receiver
ผู้รับ


remote control
รีโมท


satellite
ดาวเทียม


screen
หน้าจอ


sign
ป้าย


signature
ลายเซ็น


smartphone
สมาร์ทโฟน


speaker
ลำโพง


stamp
แสตมป์


stationary
กระดาษเขียนจดหมาย


telephone call
โทรศัพท์


telephone conversation
การสนทนาทางโทรศัพท์


television camera
กล้องโทรทัศน์


text
บทความ


tv
ทีวี


video cassette
วิดีโอเทป


walkie talkie
เครื่องส่งรับวิทยุ


web page
เว็บไซต์


word
คำ