คำศัพท์

บรรจุภัณฑ์   »   Packaging

aluminum foil

อลูมิเนียมฟอยล์

barrel

ถังไม้โอ๊ก

basket

ตะกร้า

bottle

ขวด

box

กล่อง

box of chocolates

กล่องช็อคโกแลต

cardboard

กระดาษแข็ง

content

ปริมาณความจุ

crate

ลัง

envelope

ซองจดหมาย

knot

ปม

metal box

กล่องโลหะ

oil drum

ถังน้ำมัน

packaging

บรรจุภัณฑ์

paper

กระดาษ

paper bag

ถุงกระดาษ

plastic

พลาสติก

tin / can

กระป๋อง

tote bag

กระเป๋าถือ

wine barrel

ถังไวน์

wine bottle

ขวดไวน์

wooden box

กล่องไม้
กลับไป