สภาพอากาศ - Weather


barometer
เครื่องวัดความกดอากาศ


cloud
เมฆ


cold
ความเย็น


crescent
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว


darkness
ความมืด


drought
ภัยแล้ง


earth
แผ่นดิน


fog
หมอก


frost
น้ำค้างแข็ง


glaze
การจับเกาะของน้ำแข็ง


heat
ความร้อน


hurricane
พายุเฮอริเคน


icicle
น้ำแข็งย้อย


lightning
ฟ้าผ่า


meteor
อุกาบาต


moon
ดวงจันทร์


rainbow
รุ้ง


raindrop
หยดน้ำฝน


snow
หิมะ


snowflake
เกล็ดหิมะ


snowman
ตุ๊กตาหิมะ


star
ดาว


storm
ฟ้าร้อง


storm surge
น้ำท่วมฉับพลัน


sun
พระอาทิตย์


sunbeam
แสงแดด


sunset
พระอาทิตย์ตก


thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิ


thunderstorm
พายุฝนฟ้าคะนอง


twilight
พลบค่ำ


weather
สภาพอากาศ


wet conditions
สภาพเปียก


wind
ลม