เครื่องมือ - Tools


anchor
สมอ


anvil
ทั่ง


blade
ใบมีด


board
แผ่นไม้


bolt
น็อต


bottle opener
ที่เปิดขวด


broom
ไม้กวาด


brush
แปรง


bucket
ถัง


buzz saw
เลื่อย


can opener
ที่เปิดกระป๋อง


chain
โซ่


chainsaw
เลื่อยยนต์


chisel
สิ่ว


circular saw blade
เลื่อยวงเดือน


drill machine
เครื่องเจาะ


dustpan
ที่ตักขยะ


garden hose
สายยางรดน้ำ


grater
ที่ขูด


hammer
ค้อน


hinge
บานพับ


hook
เบ็ด


ladder
บันได


letter scale
เครื่องชั่งจดหมาย


magnet
แม่เหล็ก


mortar
พลั่วตัก


nail
ตะปู


needle
เข็ม


network
เครือข่าย


nut
น็อต


palette-knife
เกรียงผสมสี


pallet
แท่นวางของ


pitchfork
สามง่าม


planer
กบไสไม้


pliers
คีม


pushcart
รถเข็น


rake
คราด


repair
การซ่อมแซม


rope
เชือก


ruler
ไม้บรรทัด


saw
เลื่อย


scissors
กรรไกร


screw
สกรู


screwdriver
ไขควง


sewing thread
ด้ายเย็บผ้า


shovel
พลั่ว


spinning wheel
ล้อหมุน


spiral spring
เกลียวสปริง


spool
แกนม้วนสาย


steel cable
สายเคเบิ้ลเหล็ก


tape
เทปกาว


thread
เกลียว


tool
เครื่องมือ


toolbox
กล่องเครื่องมือ


trowel
เกรียงทำสวน


tweezers
แหนบ


vise
เครื่องหนีบ


welding equipment
อุปกรณ์เชื่อม


wheelbarrow
รถเข็น


wire
ลวด


wood chip
เศษไม้


wrench
ประแจ