สิ่งแวดล้อม - Environment


agriculture
เกษตรกรรม


air pollution
มลพิษทางอากาศ


anthill
จอมปลวก


canal
คลอง


coast
ชายฝั่ง


continent
ทวีป


creek
ลำห้วย


dam
เขื่อน


desert
ทะเลทราย


dune
เนินทราย


field
ทุ่งหญ้า


forest
ป่าไม้


glacier
ธารน้ำแข็ง


heath
พุ่มไม้เตี้ย


island
เกาะ


jungle
ป่าทึบ


landscape
ภูมิทัศน์


mountains
เทือกเขา


nature park
อุทยานแห่งชาติ


peak
ยอดเขา


pile
กอง


protest march
การเดินขบวนประท้วง


recycling
การรีไซเคิล


sea
ทะเล


smoke
ควัน


vineyard
ไร่องุ่น


volcano
ภูเขาไฟ


waste
ขยะ


water level
ระดับน้ำ