สถาปัตยกรรม - Architektur


die Architektur, en
สถาปัตยกรรม


die Arena, Arenen
สนามกีฬา


die Scheune, n
โรงนา


der Barock
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก


der Baustein, e
อิฐ


das Backsteinhaus, "er
บ้านอิฐ


die Brücke, n
สะพาน


das Gebäude, -
อาคาร


das Schloss, "er
ปราสาท


die Kathedrale, n
มหาวิหาร


die Säule, n
เสา


die Baustelle, n
สถานที่ก่อสร้าง


die Kuppel, n
หลังคาโดม


die Fassade, n
ซุ้มประตู


das Fußballstadion, s
สนามกีฬา


die Burg, en
ป้อม


der Giebel, -
หลังคาหน้าจั่ว


das Tor, e
ประตู


das Fachwerkhaus, "er
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้


der Leuchtturm, "e
ประภาคาร


das Bauwerk, e
สิ่งก่อสร้าง


die Moschee, n
มัสยิด


der Obelisk, e
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม


das Bürogebäude, -
อาคารสำนักงาน


das Dach, "er
หลังคา


die Ruine, n
ซากปรักหักพัง


das Gerüst, e
นั่งร้าน


der Wolkenkratzer, -
ตึกระฟ้า


die Hängebrücke, n
สะพานแขวน


die Kachel, n
กระเบื้อง