สภาพอากาศ - Wetter


das Barometer, -
เครื่องวัดความกดอากาศ


die Wolke, n
เมฆ


die Kälte
ความเย็น


der Halbmond, e
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว


die Dunkelheit
ความมืด


die Dürre, n
ภัยแล้ง


die Erde
แผ่นดิน


der Nebel, -
หมอก


der Frost, "e
น้ำค้างแข็ง


das Glatteis
การจับเกาะของน้ำแข็ง


die Hitze
ความร้อน


der Hurrikan, s
พายุเฮอริเคน


der Eiszapfen, -
น้ำแข็งย้อย


der Blitz, e
ฟ้าผ่า


der Meteor, e
อุกาบาต


der Mond, e
ดวงจันทร์


der Regenbogen, "
รุ้ง


der Regentropfen, -
หยดน้ำฝน


der Schnee
หิมะ


die Schneeflocke, n
เกล็ดหิมะ


der Schneemann, "er
ตุ๊กตาหิมะ


der Stern, e
ดาว


das Gewitter, -
ฟ้าร้อง


die Sturmflut, en
น้ำท่วมฉับพลัน


die Sonne, n
พระอาทิตย์


der Sonnenstrahl, en
แสงแดด


das Abendrot
พระอาทิตย์ตก


das Thermometer, -
เครื่องวัดอุณหภูมิ


das Unwetter, -
พายุฝนฟ้าคะนอง


die Dämmerung
พลบค่ำ


das Wetter
สภาพอากาศ


die Nässe
สภาพเปียก


der Wind, e
ลม