ศิลปะ - Künste


der Beifall
เสียงปรบมือ


die Kunst, "e
ศิลปะ


die Verbeugung, en
การค้อมตัวลง


der Pinsel, -
แปรง


das Malbuch, "er
สมุดระบายสี


die Tänzerin, nen
นักเต้น


die Zeichnung, en
การวาดภาพ


die Galerie, n
แกลเลอรี่


das Glasfenster, -
หน้าต่างกระจก


das Graffiti, s
กราฟฟิตี


das Kunsthandwerk, e
หัตถกรรม


das Mosaik, en
งานโมเสก


die Wandmalerei, en
จิตรกรรมฝาผนัง


das Museum, Museen
พิพิธภัณฑ์


die Aufführung, en
การแสดง


das Bild, er
ภาพ


das Gedicht, e
บทกวี


die Skulptur, en
ประติมากรรม


das Lied, er
เพลง


die Statue, n
อนุเสาวรีย์


die Wasserfarbe, n
สีน้ำ