ศัพท์นามธรรม - Abstrakta


die Verwaltung, en
การจัดการ


die Reklame
การโฆษณา


der Pfeil, e
ลูกศร


das Verbot, e
ห้าม


die Karriere, n
อาชีพ


die Mitte
ศูนย์


die Wahl, en
การเลือกตั้ง


die Zusammenarbeit
การทำงานร่วมกัน


die Farbe, n
สี


der Kontakt, e
การติดต่อ


die Gefahr, en
อันตราย


die Liebeserklärung, en
การสารภาพรัก


der Verfall
ความเสื่อมสภาพ


die Definition, en
การจำกัดความ


der Unterschied, e
ความแตกต่าง


die Schwierigkeit, en
ความยากลำบาก


die Richtung, en
ทิศทาง


die Entdeckung, en
การค้นพบ


die Unordnung
ความวุ่นวาย


die Ferne
ระยะห่าง


die Entfernung, en
ระยะทาง


die Vielfalt
ความหลากหลาย


die Mühe, n
ความพยายาม


die Erforschung, en
การสำรวจ


der Sturz, "e
การล้ม


die Kraft, "e
กำลัง


der Duft, "e
กลิ่นหอม


die Freiheit, en
เสรีภาพ


das Gespenst, er
ผี


die Hälfte, n
ครึ่งหนึ่ง


die Höhe, n
ความสูง


die Hilfe, n
ความช่วยเหลือ


das Versteck, e
การหลบซ่อน


die Heimat
บ้านเกิด


die Sauberkeit
ความสะอาด


die Idee, n
ความคิด


die Illusion, en
ภาพลวงตา


die Fantasie, n
จินตนาการ


die Intelligenz
ปัญญา


die Einladung, en
การเชิญ


die Gerechtigkeit
ความยุติธรรม


das Licht, er
แสง


der Blick, e
การมอง


der Verlust, e
การสูญเสีย


die Vergrößerung, en
การขยาย


der Fehler, -
ความผิดพลาด


der Mord, e
การฆาตกรรม


die Nation, en
ประเทศชาติ


die Neuheit, en
ความแปลกใหม่


die Möglichkeit, en
ตัวเลือก


die Geduld
ความอดทน


die Planung, en
การวางแผน


das Problem, e
ปัญหา


der Schutz
การป้องกัน


die Spiegelung, en
การสะท้อน


die Republik, en
สาธารณรัฐ


das Risiko, Risiken
ความเสี่ยง


die Sicherheit, en
ความปลอดภัย


das Geheimnis, se
ความลับ


das Geschlecht, er
เพศ


der Schatten, -
เงา


die Größe, n
ขนาด


die Solidarität
ความสามัคคี


der Erfolg, e
ความสำเร็จ


die Unterstützung
การสนับสนุน


die Tradition, en
ประเพณี


das Gewicht, e
น้ำหนัก