ศาสนา - Religion


das Osterfest, e
เทศกาลอีสเตอร์


das Osterei, er
ไข่อีสเตอร์


der Engel, -
นางฟ้า


die Glocke, n
ระฆัง


die Bibel, n
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล


der Bischof, "e
บิชอป


der Segen
การสวดให้พร


der Buddhismus
พระพุทธศาสนา


das Christentum
ศาสนาคริสต์


das Weihnachtsgeschenk, e
ของขวัญคริสต์มาส


der Weihnachtsbaum, "e
ต้นคริสต์มาส


die Kirche, n
โบสถ์


der Sarg, "e
โลงศพ


die Schöpfung
การสร้าง


das Kruzifix, e
ไม้กางเขน


der Teufel, -
ภูต


der Gott, "er
พระเจ้า


der Hinduismus
ศาสนาฮินดู


der Islam
ศาสนาอิสลาม


das Judentum
ศาสนายูดาย


die Meditation
การทำสมาธิ


die Mumie, n
มัมมี่


der Moslem, s
ชาวมุสลิม


der Papst, "e
สมเด็จพระสันตะปาปา


das Gebet, e
การภาวนา


der Priester, -
นักบวช


die Religion, en
ศาสนา


der Gottesdienst, e
การไปโบสน์


die Synagoge, n
สุเหร่ายิว


der Tempel, -
วัด


die Grabstätte, n
สุสาน