ธรรมชาติ - Natur


der Bogen, "
ส่วนโค้ง


der Stall, "e
โรงนา


die Bucht, en
อ่าว


der Strand, "e
ชายหาด


die Blase, n
ฟอง


die Höhle, n
ถ้ำ


der Bauernhof, "e
ฟาร์ม


das Feuer, -
ไฟ


die Spur, en
ร่องรอย


der Globus, Globen
โลก


die Ernte, n
การเก็บเกี่ยว


der Heuballen, -
ก้อนหญ้าแห้ง


der See, n
ทะเลสาบ


das Blatt, "er
ใบไม้


der Berg, e
ภูเขา


der Ozean, e
มหาสมุทร


das Panorama, Panoramen
พาโนรามา


der Felsen, -
ก้อนหิน


die Quelle, n
แอ่งน้ำ


der Sumpf, "e
ป่าพรุ


der Baum, "e
ต้นไม้


der Baumstamm, "e
ขอนไม้


das Tal, "er
หุบเขา


die Aussicht, en
วิว


der Wasserstrahl, en
พวยน้ำ


der Wasserfall, "e
น้ำตก


die Welle, n
คลื่น