กลับไป
สิ่งแวดล้อม - Umwelt


die Landwirtschaft
เกษตรกรรม


die Luftverschmutzung
มลพิษทางอากาศ


der Ameisenhaufen, -
จอมปลวก


der Kanal, “e
คลอง


die Küste, n
ชายฝั่ง


der Kontinent, e
ทวีป


der Bach, “e
ลำห้วย


der Staudamm, “e
เขื่อน


die Wüste, n
ทะเลทราย


die Düne, n
เนินทราย


das Feld, er
ทุ่งหญ้า


der Wald, “er
ป่าไม้


der Gletscher, -
ธารน้ำแข็ง


die Heide
พุ่มไม้เตี้ย


die Insel, n
เกาะ


der Dschungel
ป่าทึบ


die Landschaft, en
ภูมิทัศน์


das Gebirge, -
เทือกเขา


der Naturpark, s
อุทยานแห่งชาติ


der Gipfel, -
ยอดเขา


der Haufen, -
กอง


der Protestmarsch, “e
การเดินขบวนประท้วง


das Recycling
การรีไซเคิล


das Meer, e
ทะเล


der Rauch
ควัน


der Weinberg, e
ไร่องุ่น


der Vulkan, e
ภูเขาไฟ


der Müll
ขยะ


der Wasserpegel
ระดับน้ำ

กลับไป