สำนักงาน - Büro


der Kugelschreiber, -
ปากกาลูกลื่น


die Pause, n
ช่วงพัก


die Aktentasche, n
กระเป๋าเอกสาร


der Buntstift, e
ดินสอสี


die Konferenz, en
การประชุม


der Konferenzraum, "e
ห้องประชุม


die Kopie, n
สำเนา


das Adressenverzeichnis, se
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ


der Aktenordner, -
แฟ้มข้อมูล


der Aktenschrank, "e
ตู้เก็บเอกสาร


der Füller, -
ปากกาหมึกซึม


der Briefkorb, "e
ถาดจดหมาย


der Marker, -
ปากกามาร์คเกอร์


das Heft, e
สมุดบันทึก


der Notizzettel, -
กระดาษจดบันทึก


das Büro, s
สำนักงาน


der Bürostuhl, "e
เก้าอี้สำนักงาน


die Überstunden, (Pl.)
การทำงานล่วงเวลา


die Büroklammer, n
คลิปหนีบกระดาษ


der Bleistift, e
ดินสอ


der Locher, -
ที่เจาะรู


der Tresor, e
ตู้เซฟ


der Anspitzer, -
ที่เหลาดินสอ


die Papierschnipsel, -
เศษกระดาษ


der Reißwolf, "e
เครื่องทำลายเอกสาร


die Spiralbindung, en
เข้าสันแบบเกลียว


die Heftklammer, n
ลูกแม็กเย็บกระดาษ


der Hefter, -
แม็กเย็บกระดาษ


die Schreibmaschine, n
เครื่องพิมพ์ดีด


der Arbeitsplatz, "e
ที่ทำงาน