เพลง - Musik


das Akkordeon, s
หีบเพลง


die Balalaika, s
กีตาร์บาลาไลก้า


die Band, s
วงดนตรี


das Banjo, s
แบนโจ


die Klarinette, n
คลาริเน็ต


das Konzert, e
คอนเสิร์ต


die Trommel, n
กลอง


das Schlagzeug, e
กลอง


die Flöte, n
ขลุ่ย


der Flügel, -
แกรนด์เปียโน


die Gitarre, n
กีต้าร์


der Saal, Säle
หอประชุม


das Keyboard, s
คีย์บอร์ด


die Mundharmonika, s
หีบเพลงปาก


die Musik
เพลง


der Notenständer, -
ขาตั้งโน้ตเพลง


die Note, n
ตัวโน้ต


die Orgel, n
ออร์แกน


das Klavier, e
เปียโน


das Saxofon, e
แซกโซโฟน


der Sänger, -
นักร้อง


die Saite, n
เครื่องสาย


die Trompete, n
ทรัมเป็ต


der Trompeter, -
ผู้เป่าทรัมเปต


die Geige, n
ไวโอลิน


der Geigenkasten, "
กล่องไวโอลิน


das Xylofon, e
ระนาดฝรั่ง