การศึกษา - Uddannelse


arkæologien
โบราณคดี


atomet
อะตอม


bestyrelsen
กระดาน


beregningen
การคำนวณ


regnemaskinen
เครื่องคิดเลข


certifikatet
ใบรับรอง


kridtet
ชอล์ก


klassen
ชั้นเรียน


passeren
วงเวียน


kompasset
เข็มทิศ


landet
ประเทศ


kurset
ชั้นเรียน


eksamensbeviset
อนุปริญญา


kompasretningen
ทิศทาง


uddannelsen
การศึกษา


filteret
ตัวกรอง


formlen
สูตร


geografien
ภูมิศาสตร์


grammatikken
ไวยากรณ์


viden
ความรู้


sproget
ภาษา


lektionen
การสอน


biblioteket
ห้องสมุด


litteraturen
วรรณคดี


matematikken
คณิตศาสตร์


mikroskopet
กล้องจุลทรรศน์


tallet
จำนวน


nummeret
ตัวเลข


trykket
ความดัน


prismet
ปริซึม


professoren
ศาสตราจารย์


pyramiden
ปิรามิด


radioaktiviteten
กัมมันตภาพรังสี


vægten
เครื่องชั่งน้ำหนัก


rummet
อวกาศ


statistikken
สถิติ


studierne
การศึกษา


stavelsen
พยางค์


bordet
ตาราง


oversættelsen
การแปล


trekanten
รูปสามเหลี่ยม


omlyden
เครื่องหมายบนสระ


universitetet
มหาวิทยาลัย


verdenskortet
แผนที่โลก