เครื่องมือ - Værktøj


ankeret
สมอ


ambolten
ทั่ง


klingen
ใบมีด


bestyrelsen
แผ่นไม้


bolten
น็อต


oplukkeren
ที่เปิดขวด


kosten
ไม้กวาด


børsten
แปรง


spanden
ถัง


kædesaven
เลื่อย


dåseåbneren
ที่เปิดกระป๋อง


kæden
โซ่


motorsaven
เลื่อยยนต์


mejslen
สิ่ว


rundsaven
เลื่อยวงเดือน


boremaskinen
เครื่องเจาะ


fejebakken
ที่ตักขยะ


haveslangen
สายยางรดน้ำ


rivejernet
ที่ขูด


hammeren
ค้อน


hængslet
บานพับ


krogen
เบ็ด


stigen
บันได


brevvægten
เครื่องชั่งจดหมาย


magneten
แม่เหล็ก


murskeen
พลั่วตัก


sømmet
ตะปู


nålen
เข็ม


nettet
เครือข่าย


møtrikken
น็อต


paletkniven
เกรียงผสมสี


pallen
แท่นวางของ


stegegaflen
สามง่าม


høvlen
กบไสไม้


tangen
คีม


sækkevognen
รถเข็น


riven
คราด


reparationen
การซ่อมแซม


rebet
เชือก


linealen
ไม้บรรทัด


saven
เลื่อย


saksen
กรรไกร


skruen
สกรู


skruetrækkeren
ไขควง


sytråden
ด้ายเย็บผ้า


skovlen
พลั่ว


rokken
ล้อหมุน


spiralfjederen
เกลียวสปริง


spolen
แกนม้วนสาย


stålkablet
สายเคเบิ้ลเหล็ก


tapen
เทปกาว


gevindet
เกลียว


værktøjet
เครื่องมือ


værktøjskassen
กล่องเครื่องมือ


blomsterskeen
เกรียงทำสวน


pincetten
แหนบ


skruestikket
เครื่องหนีบ


svejseudstyret
อุปกรณ์เชื่อม


trillebøren
รถเข็น


wiren
ลวด


træflisen
เศษไม้


skruenøglen
ประแจ