คำศัพท์

บรรจุภัณฑ์» Emballage

games images

aluminiumsfolien
อลูมิเนียมฟอยล์

games images

cylinderen
ถังไม้โอ๊ก

games images

kurven
ตะกร้า

games images

flasken
ขวด

games images

æsken
กล่อง

games images

cholokadeæsken
กล่องช็อคโกแลต

games images

pappet
กระดาษแข็ง

games images

indholdet
ปริมาณความจุ

games images

kassen
ลัง

games images

konvolutten
ซองจดหมาย

games images

knuden
ปม

games images

metalkassen
กล่องโลหะ

games images

olietromlen
ถังน้ำมัน

games images

emballagen
บรรจุภัณฑ์

games images

papiret
กระดาษ

games images

papirposen
ถุงกระดาษ

games images

plasten
พลาสติก

games images

konservesdåsen
กระป๋อง

games images

tasken
กระเป๋าถือ

games images

vintønden
ถังไวน์

games images

vinflasken
ขวดไวน์

games images

trækassen
กล่องไม้