การสื่อสาร - Komunikacija


adresa
ที่อยู่


abeceda
ตัวอักษร


telefonska sekretarica
เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ


antena
เสาอากาศ


poziv
การโทรศัพท์


kompakt disk
ซีดี


komunikacija
การสื่อสาร


povjerljivost
ความน่าเชื่อถือ


priključak
การเชื่อมต่อ


rasprava
การอภิปราย


e-mail
อีเมล์


zabava
ความบันเทิง


hitna pošiljka
ส่งด่วน


telefaks
เครื่องแฟกซ์


filmska industrija
อุตสาหกรรมภาพยนตร์


pismo
ตัวอักษร


pozdravljanje
การทักทาย


pozdrav
การทักทาย


čestitka
บัตรอวยพร


slušalice
หูฟัง


ikona
ไอคอน


informacija
ข้อมูล


internet
อินเทอร์เน็ต


intervju
การสัมภาษณ์


tastatura
แป้นพิมพ์


slovo
ตัวอักษร


pismo
จดหมาย


časopis
นิตยสาร


medij
สื่อ


mikrofon
ไมโครโฟน


mobilni telefon
โทรศัพท์มือถือ


modem
โมเด็ม


monitor
จอภาพ


podloga za mišа
แผ่นรองเมาส์


vijest
ข้อความ


novine
หนังสือพิมพ์


buka
เสียง


bilješka
การจดบันทึก


cedulja
การดาษโน้ต


telefonska govornica
โทรศัพท์สาธารณะ


fotografija
ภาพ


foto-album
อัลบั้มรูป


razglednica
โปสการ์ดภาพ


poštansko sanduče
กล่องไปรษณีย์


radio
วิทยุ


slušalica
ผู้รับ


daljinski upravljač
รีโมท


satelit
ดาวเทียม


ekran
หน้าจอ


znak
ป้าย


potpis
ลายเซ็น


smartfon
สมาร์ทโฟน


zvučnik
ลำโพง


poštanska marka
แสตมป์


papir za pisma
กระดาษเขียนจดหมาย


telefonski poziv
โทรศัพท์


telefonski razgovor
การสนทนาทางโทรศัพท์


televizijska kamera
กล้องโทรทัศน์


tekst
บทความ


televizor
ทีวี


video kaseta
วิดีโอเทป


voki- toki
เครื่องส่งรับวิทยุ


internetska stranica
เว็บไซต์


riječ
คำ