สิ่งแวดล้อม - Životna okolina


poljoprivreda
เกษตรกรรม


zagadjivanje zraka
มลพิษทางอากาศ


mravinjak
จอมปลวก


kanal
คลอง


obala
ชายฝั่ง


kontinent
ทวีป


potok
ลำห้วย


brana
เขื่อน


pustinja
ทะเลทราย


dina
เนินทราย


polje
ทุ่งหญ้า


šuma
ป่าไม้


glečer
ธารน้ำแข็ง


vrijes
พุ่มไม้เตี้ย


ostrvo
เกาะ


džungla
ป่าทึบ


pejzaž
ภูมิทัศน์


planine
เทือกเขา


prirodni park
อุทยานแห่งชาติ


vrh
ยอดเขา


gomila
กอง


protestni marš
การเดินขบวนประท้วง


recikliranje
การรีไซเคิล


more
ทะเล


dim
ควัน


vinograd
ไร่องุ่น


vulkan
ภูเขาไฟ


otpad
ขยะ


nivo vode
ระดับน้ำ