ศัพท์นามธรรม - Абстрактни понятия


администрация
administratsiya
การจัดการ


реклама
reklama
การโฆษณา


стрелка
strelka
ลูกศร


забрана
zabrana
ห้าม


кариера
kariera
อาชีพ


център
tsentŭr
ศูนย์


избор
izbor
การเลือกตั้ง


сътрудничество
sŭtrudnichestvo
การทำงานร่วมกัน


цвят
tsvyat
สี


контакт
kontakt
การติดต่อ


опасност
opasnost
อันตราย


любовно признание
lyubovno priznanie
การสารภาพรัก


разруха
razrukha
ความเสื่อมสภาพ


определение
opredelenie
การจำกัดความ


разлика
razlika
ความแตกต่าง


трудност
trudnost
ความยากลำบาก


посока
posoka
ทิศทาง


откритие
otkritie
การค้นพบ


бъркотия
bŭrkotiya
ความวุ่นวาย


далечина
dalechina
ระยะห่าง


разстояние
razstoyanie
ระยะทาง


разнообразие
raznoobrazie
ความหลากหลาย


усилие
usilie
ความพยายาม


проучване
prouchvane
การสำรวจ


падане
padane
การล้ม


сила
sila
กำลัง


аромат
aromat
กลิ่นหอม


свобода
svoboda
เสรีภาพ


призрак
prizrak
ผี


половина
polovina
ครึ่งหนึ่ง


височина
visochina
ความสูง


помощ
pomosht
ความช่วยเหลือ


скривалище
skrivalishte
การหลบซ่อน


родина
rodina
บ้านเกิด


хигиена
khigiena
ความสะอาด


идея
ideya
ความคิด


илюзия
ilyuziya
ภาพลวงตา


въображение
vŭobrazhenie
จินตนาการ


интелигентност
inteligentnost
ปัญญา


покана
pokana
การเชิญ


правосъдие
pravosŭdie
ความยุติธรรม


светлина
svetlina
แสง


външен вид
vŭnshen vid
การมอง


загуба
zaguba
การสูญเสีย


увеличение
uvelichenie
การขยาย


грешка
greshka
ความผิดพลาด


убийство
ubiĭstvo
การฆาตกรรม


нация
natsiya
ประเทศชาติ


новост
novost
ความแปลกใหม่


възможност
vŭzmozhnost
ตัวเลือก


търпение
tŭrpenie
ความอดทน


планиране
planirane
การวางแผน


проблем
problem
ปัญหา


защита
zashtita
การป้องกัน


отражение
otrazhenie
การสะท้อน


република
republika
สาธารณรัฐ


риск
risk
ความเสี่ยง


безопасност
bezopasnost
ความปลอดภัย


тайна
taĭna
ความลับ


пол
pol
เพศ


сянка
syanka
เงา


размер
razmer
ขนาด


солидарност
solidarnost
ความสามัคคี


успех
uspekh
ความสำเร็จ


подкрепа
podkrepa
การสนับสนุน


традиция
traditsiya
ประเพณี


тегло
teglo
น้ำหนัก