การสื่อสาร - Комуникации


адрес
adres
ที่อยู่


азбука
azbuka
ตัวอักษร


телефонен секретар
telefonen sekretar
เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ


антена
antena
เสาอากาศ


обаждане
obazhdane
การโทรศัพท์


компактдиск
kompaktdisk
ซีดี


комуникация
komunikatsiya
การสื่อสาร


поверителност
poveritelnost
ความน่าเชื่อถือ


връзка
vrŭzka
การเชื่อมต่อ


дискусия
diskusiya
การอภิปราย


имейл
imeĭl
อีเมล์


забавление
zabavlenie
ความบันเทิง


експресна пратка
ekspresna pratka
ส่งด่วน


факс
faks
เครื่องแฟกซ์


филмова индустрия
filmova industriya
อุตสาหกรรมภาพยนตร์


шрифт
shrift
ตัวอักษร


поздрав
pozdrav
การทักทาย


поздрав
pozdrav
การทักทาย


поздравителна картичка
pozdravitelna kartichka
บัตรอวยพร


слушалки
slushalki
หูฟัง


икона
ikona
ไอคอน


информация
informatsiya
ข้อมูล


интернет
internet
อินเทอร์เน็ต


интервю
intervyu
การสัมภาษณ์


клавиатура
klaviatura
แป้นพิมพ์


буква
bukva
ตัวอักษร


писмо
pismo
จดหมาย


списание
spisanie
นิตยสาร


медия
mediya
สื่อ


микрофон
mikrofon
ไมโครโฟน


мобилен телефон
mobilen telefon
โทรศัพท์มือถือ


модем
modem
โมเด็ม


монитор
monitor
จอภาพ


подложка за мишка
podlozhka za mishka
แผ่นรองเมาส์


новини
novini
ข้อความ


вестник
vestnik
หนังสือพิมพ์


шум
shum
เสียง


бележка
belezhka
การจดบันทึก


бележка
belezhka
การดาษโน้ต


телефонен автомат
telefonen avtomat
โทรศัพท์สาธารณะ


снимка
snimka
ภาพ


фотоалбум
fotoalbum
อัลบั้มรูป


пощенска картичка
poshtenska kartichka
โปสการ์ดภาพ


пощенска кутия
poshtenska kutiya
กล่องไปรษณีย์


радио
radio
วิทยุ


слушалка
slushalka
ผู้รับ


дистанционно управление
distantsionno upravlenie
รีโมท


сателит
satelit
ดาวเทียม


екран
ekran
หน้าจอ


табела
tabela
ป้าย


подпис
podpis
ลายเซ็น


смартфон
smartfon
สมาร์ทโฟน


високоговорител
visokogovoritel
ลำโพง


пощенска марка
poshtenska marka
แสตมป์


пощенска хартия
poshtenska khartiya
กระดาษเขียนจดหมาย


телефонно обаждане
telefonno obazhdane
โทรศัพท์


телефонен разговор
telefonen razgovor
การสนทนาทางโทรศัพท์


телевизионна камера
televizionna kamera
กล้องโทรทัศน์


текст
tekst
บทความ


телевизор
televizor
ทีวี


видеокасета
videokaseta
วิดีโอเทป


уоки-токи
uoki-toki
เครื่องส่งรับวิทยุ


уеб страница
ueb stranitsa
เว็บไซต์


дума
duma
คำ