สถาปัตยกรรม - Архітэктура


архітэктура
architektura
สถาปัตยกรรม


арэна
arena
สนามกีฬา


хлеў
chlieŭ
โรงนา


барока
baroka
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก


будаўнічы камень
budaŭničy kamień
อิฐ


цагляны дом
cahliany dom
บ้านอิฐ


мост
most
สะพาน


будынак
budynak
อาคาร


замак
zamak
ปราสาท


сабор
sabor
มหาวิหาร


калона
kalona
เสา


будаўнічая пляцоўка
budaŭničaja pliacoŭka
สถานที่ก่อสร้าง


купал
kupal
หลังคาโดม


фасад
fasad
ซุ้มประตู


футбольны стадыён
futboĺny stadyjon
สนามกีฬา


крэпасць
krepasć
ป้อม


франтон
franton
หลังคาหน้าจั่ว


вароты
varoty
ประตู


дамы абліцаваныя дрэвам
damy ablicavanyja drevam
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้


маяк
majak
ประภาคาร


манумент
manumient
สิ่งก่อสร้าง


мячэць
miačeć
มัสยิด


абеліск
abielisk
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม


офісны будынак
ofisny budynak
อาคารสำนักงาน


дах
dach
หลังคา


руіны
ruiny
ซากปรักหักพัง


рыштаванне
ryštavannie
นั่งร้าน


хмарачос
chmaračos
ตึกระฟ้า


вісячы мост
visiačy most
สะพานแขวน


плітка
plitka
กระเบื้อง