เมือง - Горад


аэрапорт
aeraport
สนามบิน


жылы дом
žyly dom
อาคารที่พักอาศัย


банк
bank
ม้านั่ง


буйны горад
bujny horad
เมืองใหญ่


веласіпедная дарожка
vielasipiednaja darožka
ทางจักรยาน


лодкавы прычал
lodkavy pryčal
ท่าเรือ


сталіца
stalica
เมืองหลวง


гук званоў
huk zvanoŭ
ระฆัง


могілкi
mohilki
สุสาน


кінатэатр
kinateatr
โรงภาพยนตร์


горад
horad
เมือง


мапа горада
mapa horada
แผนที่เมือง


злачынства
zlačynstva
อาชญากรรม


дэманстрацыя
demanstracyja
การเดินประท้วง


кірмаш
kirmaš
งานออกร้านแสดงสินค้า


пажарная каманда
pažarnaja kamanda
นักดับเพลิง


фантан
fantan
น้ำพุ


смецце
smieccie
ขยะ


порт
port
ท่าเรือ / ท่าเรือ


гатэль
hateĺ
โรงแรม


гідрант
hidrant
หัวก๊อกน้ำ


арыенцір
aryjencir
สถานที่สำคัญ


паштовая скрыня
paštovaja skrynia
ตู้ไปรษณีย์


суседзтва
susiedztva
เพื่อนบ้าน


неонавае святло
nieonavaje sviatlo
แสงนีออน


начны клуб
načny klub
ไนท์คลับ


стары горад
stary horad
เมืองเก่า


опера
opiera
โอเปร่า


парк
park
สวนสาธารณะ


лаўка ў парку
laŭka ŭ parku
ม้านั่งในสวน


пляцоўка для паркоўкі
pliacoŭka dlia parkoŭki
ที่จอดรถ


тэлефонная будка
teliefonnaja budka
ตู้โทรศัพท์


паштовы індэкс
paštovy indeks
รหัสไปรษณีย์ (ZIP)


турма
turma
คุก


паб
pab
ผับ


славутасці
slavutasci
สถานที่ท่องเที่ยว


гарызонт
haryzont
เส้นขอบฟ้า


вулічны ліхтар
vuličny lichtar
ไฟถนน


турыстычны офіс
turystyčny ofis
สำนักงานท่องเที่ยว


вежа
vieža
หอคอย


тунэль
tuneĺ
อุโมงค์


транспартны сродак
transpartny srodak
ยานพาหนะ


вёска
vioska
หมู่บ้าน


воданапорная вежа
vodanapornaja vieža
แทงค์น้ำ