ศาสนา - Рэлігія


вялікдзень
vialikdzień
เทศกาลอีสเตอร์


велікоднае яйка
vielikodnaje jajka
ไข่อีสเตอร์


анёл
aniol
นางฟ้า


звон
zvon
ระฆัง


біблія
biblija
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล


біскуп
biskup
บิชอป


благаславенне
blahaslaviennie
การสวดให้พร


будызм
budyzm
พระพุทธศาสนา


хрысціянства
chryscijanstva
ศาสนาคริสต์


калядны падарунак
kaliadny padarunak
ของขวัญคริสต์มาส


калядная ёлка
kaliadnaja jolka
ต้นคริสต์มาส


царква
carkva
โบสถ์


труна
truna
โลงศพ


стварэнне
stvarennie
การสร้าง


распяцце
raspiaccie
ไม้กางเขน


д'ябал
djabal
ภูต


бог
boh
พระเจ้า


індуізм
induizm
ศาสนาฮินดู


іслам
islam
ศาสนาอิสลาม


юдаізм
judaizm
ศาสนายูดาย


медытацыя
miedytacyja
การทำสมาธิ


мумія
mumija
มัมมี่


мусульманства
musuĺmanstva
ชาวมุสลิม


Папа
Papa
สมเด็จพระสันตะปาปา


малітва
malitva
การภาวนา


святар
sviatar
นักบวช


рэлігія
relihija
ศาสนา


служба
služba
การไปโบสน์


сінагога
sinahoha
สุเหร่ายิว


храм
chram
วัด


грабніца
hrabnica
สุสาน