ธรรมชาติ - Прырода


дуга
duha
ส่วนโค้ง


хлеў
chlieŭ
โรงนา


заліў
zaliŭ
อ่าว


пляж
pliaž
ชายหาด


бурбалка
burbalka
ฟอง


пячора
piačora
ถ้ำ


гаспадарка
haspadarka
ฟาร์ม


агонь
ahoń
ไฟ


след
slied
ร่องรอย


глобус
hlobus
โลก


ўраджай
ŭradžaj
การเก็บเกี่ยว


пак сена
pak siena
ก้อนหญ้าแห้ง


возера
voziera
ทะเลสาบ


ліст
list
ใบไม้


гара
hara
ภูเขา


акіян
akijan
มหาสมุทร


панарама
panarama
พาโนรามา


скала
skala
ก้อนหิน


крыніца
krynica
แอ่งน้ำ


балота
balota
ป่าพรุ


дрэва
dreva
ต้นไม้


ствол дрэва
stvol dreva
ขอนไม้


даліна
dalina
หุบเขา


від
vid
วิว


бруя вады
bruja vady
พวยน้ำ


вадаспад
vadaspad
น้ำตก


хваль
chvaĺ
คลื่น