การศึกษา - Адукацыя


археялогія
archiejalohija
โบราณคดี


атам
atam
อะตอม


дашка
daška
กระดาน


разлік
razlik
การคำนวณ


калькулятар
kaĺkuliatar
เครื่องคิดเลข


сертыфікат
siertyfikat
ใบรับรอง


крэйда
krejda
ชอล์ก


клас
klas
ชั้นเรียน


цыркуль
cyrkuĺ
วงเวียน


компас
kompas
เข็มทิศ


краіны
krainy
ประเทศ


курс
kurs
ชั้นเรียน


дыплом
dyplom
อนุปริญญา


краіна свету
kraina svietu
ทิศทาง


адукацыя
adukacyja
การศึกษา


фільтр
fiĺtr
ตัวกรอง


формула
formula
สูตร


геаграфія
hieahrafija
ภูมิศาสตร์


граматыка
hramatyka
ไวยากรณ์


веды
viedy
ความรู้


мова
mova
ภาษา


урок
urok
การสอน


бібліятэка
biblijateka
ห้องสมุด


літаратура
litaratura
วรรณคดี


матэматыка
matematyka
คณิตศาสตร์


мікраскоп
mikraskop
กล้องจุลทรรศน์


лік
lik
จำนวน


лічба
ličba
ตัวเลข


ціск
cisk
ความดัน


прызма
pryzma
ปริซึม


прафесар
prafiesar
ศาสตราจารย์


піраміда
piramida
ปิรามิด


радыёактыўнасць
radyjoaktyŭnasć
กัมมันตภาพรังสี


шалі
šali
เครื่องชั่งน้ำหนัก


космас
kosmas
อวกาศ


статыстыка
statystyka
สถิติ


навучанне
navučannie
การศึกษา


склад
sklad
พยางค์


стол
stol
ตาราง


пераклад
pieraklad
การแปล


трохкутнік
trochkutnik
รูปสามเหลี่ยม


умляут
umliaut
เครื่องหมายบนสระ


універсітэт
univiersitet
มหาวิทยาลัย


карта свету
karta svietu
แผนที่โลก