สิ่งแวดล้อม - Навакольнае асяроддзе


сельская гаспадарка
sieĺskaja haspadarka
เกษตรกรรม


забруджванне паветра
zabrudžvannie pavietra
มลพิษทางอากาศ


мурашнік
murašnik
จอมปลวก


канал
kanal
คลอง


узбярэжжа
uzbiarežža
ชายฝั่ง


кантынент
kantynient
ทวีป


ручай
ručaj
ลำห้วย


плаціна
placina
เขื่อน


пустыня
pustynia
ทะเลทราย


дзюна
dziuna
เนินทราย


поле
polie
ทุ่งหญ้า


лес
lies
ป่าไม้


ледавік
liedavik
ธารน้ำแข็ง


луг
luh
พุ่มไม้เตี้ย


востраў
vostraŭ
เกาะ


джунгляў
džunhliaŭ
ป่าทึบ


пейзаж
piejzaž
ภูมิทัศน์


горы
hory
เทือกเขา


прыродны парк
pryrodny park
อุทยานแห่งชาติ


пік
pik
ยอดเขา


куча
kuča
กอง


марш пратэсту
marš pratestu
การเดินขบวนประท้วง


перапрацоўка
pierapracoŭka
การรีไซเคิล


мора
mora
ทะเล


дым
dym
ควัน


вінаграднік
vinahradnik
ไร่องุ่น


вулкан
vulkan
ภูเขาไฟ


адходы
adchody
ขยะ


узровень вады
uzrovień vady
ระดับน้ำ