สำนักงาน - Офіс


шарыкавая ручка
šarykavaja ručka
ปากกาลูกลื่น


перапынак
pierapynak
ช่วงพัก


партфель
partfieĺ
กระเป๋าเอกสาร


каляровы аловак
kaliarovy alovak
ดินสอสี


канферэнцыя
kanfierencyja
การประชุม


канферэнц-зала
kanfierenc-zala
ห้องประชุม


копія
kopija
สำเนา


каталог
kataloh
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ


файл
fajl
แฟ้มข้อมูล


канцылярская шафа
kancyliarskaja šafa
ตู้เก็บเอกสาร


перавая ручка
pieravaja ručka
ปากกาหมึกซึม


латок для лістоў
latok dlia listoŭ
ถาดจดหมาย


маркер
markier
ปากกามาร์คเกอร์


ноўтбук
noŭtbuk
สมุดบันทึก


нататнік
natatnik
กระดาษจดบันทึก


офіс
ofis
สำนักงาน


офісныя крэслы
ofisnyja kresly
เก้าอี้สำนักงาน


звышурочны час
zvyšuročny čas
การทำงานล่วงเวลา


сашчэпка
saščepka
คลิปหนีบกระดาษ


аловак
alovak
ดินสอ


удар
udar
ที่เจาะรู


сэйф
sejf
ตู้เซฟ


тачылка
tačylka
ที่เหลาดินสอ


здробненая папера
zdrobnienaja papiera
เศษกระดาษ


здрабняльнік паперы
zdrabniaĺnik papiery
เครื่องทำลายเอกสาร


сашчэпліванне спіраллю
saščeplivannie spiralliu
เข้าสันแบบเกลียว


скобы
skoby
ลูกแม็กเย็บกระดาษ


накры
nakry
แม็กเย็บกระดาษ


пішучая машынка
pišučaja mašynka
เครื่องพิมพ์ดีด


працоўная станцыя
pracoŭnaja stancyja
ที่ทำงาน