สัตว์ขนาดเล็ก - ‫الحيوانات الصغيرة‬


‫النملة‬
ennamla
มด


‫الخنفساء‬
elkhonfosaa'
ด้วง


‫الطائر‬
etta'er
นก


‫قفص الطيور‬
kafes ettoyoor
กรงนก


‫بيت الطائر‬
bayt etta'er
บ้านนก


‫الطنان‬
ettannaan
ผึ้งชนิดใหญ่


‫الفراشة‬
elfaraasha
ผีเสื้อ


‫الدودة‬
eddooda
หนอนผีเสื้อ


‫الحريش‬
ehariish
ตะขาบ


‫السلطعون‬
essaltaeaoon
ปู


‫الذبابة‬
eththobaaba
แมลงวัน


‫الضفدع‬
edhdhefdea
กบ


‫السمكه الذهبية‬
essamaka edhdhahabiya
ปลาทอง


‫الجندب‬
eljondob
ตั๊กแตน


‫خنزير الهند‬
khenziir elhend
หนูตะเภา


‫الهامستر‬
elhaamster
หนูแฮมสเตอร์


‫القنفذ‬
elkonfoth
เม่น


‫الطائر الطنان‬
ett'er ettannaan
นกฮัมมิ่งเบิร์ด


‫الإغوانا‬
el'ghwaanaa
กิ้งก่า


‫الحشرة‬
elhashara
แมลง


‫قنديل البحر‬
kendiil elbaher
แมงกะพรุน


‫القط‬
elket
ลูกแมว


‫الخنفساء‬
elkhonfosaa'
เต่าทอง


‫السحلية‬
essehliya
จิ้งจก


‫القملة‬
elkamla
เหา


‫الغرير‬
elghorayr
ตัวมาเมิต


‫البعوضة‬
elbaaeoodha
ยุง


‫الفار‬
elfa'r
หนู


‫المحار‬
elmahaar
หอยนางรม


‫العقرب‬
eleakrab
แมงป่อง


‫فرس البحر‬
faras ennaher
ม้าน้ำ


‫الصدفة‬
essadafa
หอย


‫الروبيان‬
errobyaan
กุ้ง


‫العنكبوت‬
eleankaboot
แมงมุม


‫ نسيج العنكبوت‬
nasiij eleankaboot
ใยแมงมุม


‫نجم البحر‬
najem elbaher
ปลาดาว


‫الدبور‬
eddabboor
ตัวต่อ