กลับไป
สัตว์ขนาดเล็ก - ‫الحيوانات الصغيرة


‫النملة
ennamla
มด


‫الخنفساء
elkhonfosaa'
ด้วง


‫الطائر
etta'er
นก


‫قفص الطيور
kafes ettoyoor
กรงนก


‫بيت الطائر
bayt etta'er
บ้านนก


‫الطنان
ettannaan
ผึ้งชนิดใหญ่


‫الفراشة
elfaraasha
ผีเสื้อ


‫الدودة
eddooda
หนอนผีเสื้อ


‫الحريش
ehariish
ตะขาบ


‫السلطعون
essaltaeaoon
ปู


‫الذبابة
eththobaaba
แมลงวัน


‫الضفدع
edhdhefdea
กบ


‫السمكه الذهبية
essamaka edhdhahabiya
ปลาทอง


‫الجندب
eljondob
ตั๊กแตน


‫خنزير الهند
khenziir elhend
หนูตะเภา


‫الهامستر
elhaamster
หนูแฮมสเตอร์


‫القنفذ
elkonfoth
เม่น


‫الطائر الطنان
ett'er ettannaan
นกฮัมมิ่งเบิร์ด


‫الإغوانا
el'ghwaanaa
กิ้งก่า


‫الحشرة
elhashara
แมลง


‫قنديل البحر
kendiil elbaher
แมงกะพรุน


‫القط
elket
ลูกแมว


‫الخنفساء
elkhonfosaa'
เต่าทอง


‫السحلية
essehliya
จิ้งจก


‫القملة
elkamla
เหา


‫الغرير
elghorayr
ตัวมาเมิต


‫البعوضة
elbaaeoodha
ยุง


‫الفار
elfa'r
หนู


‫المحار
elmahaar
หอยนางรม


‫العقرب
eleakrab
แมงป่อง


‫فرس البحر
faras ennaher
ม้าน้ำ


‫الصدفة
essadafa
หอย


‫الروبيان
errobyaan
กุ้ง


‫العنكبوت
eleankaboot
แมงมุม


‫ نسيج العنكبوت
nasiij eleankaboot
ใยแมงมุม


‫نجم البحر
najem elbaher
ปลาดาว


‫الدبور
eddabboor
ตัวต่อ

กลับไป