สถาปัตยกรรม - ‫الهندسة المعمارية‬


‫فن العمارة‬
fanno eleaimaara
สถาปัตยกรรม


‫الساحة‬
essahah
สนามกีฬา


‫الحظيرة‬
elhadhiira
โรงนา


‫الباروك‬
elbaarook
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก


‫الكتلة‬
elkotla
อิฐ


‫ منزل مكون من لبنات‬
manzel mokawwan men lbanaat
บ้านอิฐ


‫الجسر‬
jeser
สะพาน


‫المبنى‬
mabnaa
อาคาร


‫القلعة‬
elkalea
ปราสาท


‫الكاتدرائية‬
elkaatiidraa'iya
มหาวิหาร


‫العمود‬
eleamood
เสา


‫موقع البناء‬
mawkaea elbinaa'
สถานที่ก่อสร้าง


‫القبة‬
elkobba
หลังคาโดม


‫الواجهة‬
elwaajiha
ซุ้มประตู


‫ملعب لكرة القدم‬
maleab likorat elkadam
สนามกีฬา


‫الحصن‬
elhesen
ป้อม


‫الجملون‬
eljamloon
หลังคาหน้าจั่ว


‫البوابة‬
elbawwaaba
ประตู


‫مصنع مهني‬
masnea mihanii
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้


‫المنارة‬
elmanaara
ประภาคาร


‫النصب‬
enosob
สิ่งก่อสร้าง


‫المسجد‬
elmasjad
มัสยิด


‫المسلة‬
elmisalla
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม


‫مكتب البناء‬
maktab elbinaa'
อาคารสำนักงาน


‫السقف‬
essakef
หลังคา


‫الخراب‬
elkharaab
ซากปรักหักพัง


‫السقالة‬
essikaala
นั่งร้าน


‫ناطحة السحاب‬
naatihat essahaab
ตึกระฟ้า


‫تعليق الجسر‬
taealiik eljeser
สะพานแขวน


‫البلاط‬
elbilaat
กระเบื้อง