การศึกษา - ‫تكوين‬


‫علم الآثار‬
ealem el'aathaar
โบราณคดี


‫الذرة‬
eththarrra
อะตอม


‫السبورة‬
esbboora
กระดาน


‫الحساب‬
elhissab
การคำนวณ


‫الآلة الحاسبة‬
ell'aala elhaasiba
เครื่องคิดเลข


‫الشهادة‬
eshshahaada
ใบรับรอง


‫الطباشير‬
etabaashiir
ชอล์ก


‫القسم‬
elkesm
ชั้นเรียน


‫ الفرجار‬
elforjaan
วงเวียน


‫البوصلة‬
elboosala
เข็มทิศ


‫البلد‬
elbalad
ประเทศ


‫الدورة‬
edawra
ชั้นเรียน


‫الدبلوم‬
edibloom
อนุปริญญา


‫إتجاه البوصلة‬
ittijaah elbawsala
ทิศทาง


‫التعليم‬
ettaealiim
การศึกษา


‫المرشح‬
elmorashshah
ตัวกรอง


‫الصيغة‬
essigha
สูตร


‫الجغرافيا‬
ejjoghraafiyaa
ภูมิศาสตร์


‫القواعد‬
elkawaaead
ไวยากรณ์


‫المعرفة‬
elmaearifa
ความรู้


‫اللغة‬
ellogha
ภาษา


‫الدرس‬
eddares
การสอน


‫المكتبة‬
elmaktaba
ห้องสมุด


‫ الأدب‬
elaedab
วรรณคดี


‫الرياضيات‬
erriyaadhiyaat
คณิตศาสตร์


‫المجهر‬
elmejhar
กล้องจุลทรรศน์


‫العدد‬
eleadad
จำนวน


‫الرقم‬
errakem
ตัวเลข


‫الضغط‬
edhaghet
ความดัน


‫المنشور‬
elmanshoor
ปริซึม


‫الأستاذ‬
el'ostaadh
ศาสตราจารย์


‫الهرم‬
elharam
ปิรามิด


‫النشاط الإشعاعي‬
ennashaat el'sheaaeaii
กัมมันตภาพรังสี


‫الميزان‬
elmiizaan
เครื่องชั่งน้ำหนัก


‫ الفضاء‬
elfadhaa'
อวกาศ


‫الإحصاءات‬
el'ihsaa'iyaat
สถิติ


‫الدراسة‬
ediraasa
การศึกษา


‫المقطع‬
elmaktaea
พยางค์


‫الجدول‬
ejjadwal
ตาราง


‫الترجمة‬
ettarjama
การแปล


‫المثلث‬
elmothallath
รูปสามเหลี่ยม


‫علامة التشكيل‬
alaamat attasjiil
เครื่องหมายบนสระ


‫الجامعة‬
eljaamiea
มหาวิทยาลัย


‫خريطة العالم‬
khariitat eleaalam
แผนที่โลก