คำศัพท์

การศึกษา» ‫تكوين

games images

‫علم الآثار
ealem el'aathaar
โบราณคดี

games images

‫الذرة
eththarrra
อะตอม

games images

‫السبورة
esbboora
กระดาน

games images

‫الحساب
elhissab
การคำนวณ

games images

‫الآلة الحاسبة
ell'aala elhaasiba
เครื่องคิดเลข

games images

‫الشهادة
eshshahaada
ใบรับรอง

games images

‫الطباشير
etabaashiir
ชอล์ก

games images

‫القسم
elkesm
ชั้นเรียน

games images

‫ الفرجار
elforjaan
วงเวียน

games images

‫البوصلة
elboosala
เข็มทิศ

games images

‫البلد
elbalad
ประเทศ

games images

‫الدورة
edawra
ชั้นเรียน

games images

‫الدبلوم
edibloom
อนุปริญญา

games images

‫إتجاه البوصلة
ittijaah elbawsala
ทิศทาง

games images

‫التعليم
ettaealiim
การศึกษา

games images

‫المرشح
elmorashshah
ตัวกรอง

games images

‫الصيغة
essigha
สูตร

games images

‫الجغرافيا
ejjoghraafiyaa
ภูมิศาสตร์

games images

‫القواعد
elkawaaead
ไวยากรณ์

games images

‫المعرفة
elmaearifa
ความรู้

games images

‫اللغة
ellogha
ภาษา

games images

‫الدرس
eddares
การสอน

games images

‫المكتبة
elmaktaba
ห้องสมุด

games images

‫ الأدب
elaedab
วรรณคดี

games images

‫الرياضيات
erriyaadhiyaat
คณิตศาสตร์

games images

‫المجهر
elmejhar
กล้องจุลทรรศน์

games images

‫العدد
eleadad
จำนวน

games images

‫الرقم
errakem
ตัวเลข

games images

‫الضغط
edhaghet
ความดัน

games images

‫المنشور
elmanshoor
ปริซึม

games images

‫الأستاذ
el'ostaadh
ศาสตราจารย์

games images

‫الهرم
elharam
ปิรามิด

games images

‫النشاط الإشعاعي
ennashaat el'sheaaeaii
กัมมันตภาพรังสี

games images

‫الميزان
elmiizaan
เครื่องชั่งน้ำหนัก

games images

‫ الفضاء
elfadhaa'
อวกาศ

games images

‫الإحصاءات
el'ihsaa'iyaat
สถิติ

games images

‫الدراسة
ediraasa
การศึกษา

games images

‫المقطع
elmaktaea
พยางค์

games images

‫الجدول
ejjadwal
ตาราง

games images

‫الترجمة
ettarjama
การแปล

games images

‫المثلث
elmothallath
รูปสามเหลี่ยม

games images

‫علامة التشكيل
alaamat attasjiil
เครื่องหมายบนสระ

games images

‫الجامعة
eljaamiea
มหาวิทยาลัย

games images

‫خريطة العالم
khariitat eleaalam
แผนที่โลก