สิ่งแวดล้อม - ‫بيئة‬


‫الزراعة‬
ezziraae
เกษตรกรรม


‫تلوث الهواء‬
talawwoth elhawaa'
มลพิษทางอากาศ


‫عش النمل‬
eaoshsho enamel
จอมปลวก


‫القناة‬
elkanaat
คลอง


‫الساحل‬
essahel
ชายฝั่ง


‫القارة‬
elkaarra
ทวีป


‫الجدول‬
eljadwal
ลำห้วย


‫السد‬
essad
เขื่อน


‫الصحراء‬
essahraa'
ทะเลทราย


‫الكثبان‬
elkothbaan
เนินทราย


‫الحقل‬
elhakl
ทุ่งหญ้า


‫الغابة‬
elghaaba
ป่าไม้


‫الجبل الجليدي‬
eljabal eljaliidii
ธารน้ำแข็ง


‫أرض بور‬
aredh boor
พุ่มไม้เตี้ย


‫الجزيرة‬
eljaziira
เกาะ


‫الغابة المتوحشة‬
elghaaba elmotawahhisha
ป่าทึบ


‫المنظر الطبيعي‬
elmanthat ettabiieaii
ภูมิทัศน์


‫الجبال‬
eljibaal
เทือกเขา


‫ المتنزه الطبيعي‬
elmontazah ettabiieaii
อุทยานแห่งชาติ


‫القمة‬
elkemma
ยอดเขา


‫الكومة‬
elkawma
กอง


‫ مسيرة احتجاج‬
masiira ehtijaaj
การเดินขบวนประท้วง


‫ إعادة التصنيع‬
ieaadat tasniiea
การรีไซเคิล


‫البحر‬
elbaher
ทะเล


‫الدخان‬
edokhaan
ควัน


‫مزرعة عنب‬
mazraeat eainab
ไร่องุ่น


‫البركان‬
elborkaan
ภูเขาไฟ


‫النفايات‬
ennofaayaat
ขยะ


‫مستوى الماء‬
mostawaa elmaaé
ระดับน้ำ