สำนักงาน - Kantoor


balpuntpen
ปากกาลูกลื่น


pouse
ช่วงพัก


aktetas
กระเป๋าเอกสาร


kleurpotlood
ดินสอสี


konferensie
การประชุม


konferensiekamer
ห้องประชุม


kopie
สำเนา


adresgids
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ


lêer
แฟ้มข้อมูล


liasseerkabinet
ตู้เก็บเอกสาร


vulpen
ปากกาหมึกซึม


briefmandjie
ถาดจดหมาย


merker
ปากกามาร์คเกอร์


notaboek
สมุดบันทึก


notaboekie
กระดาษจดบันทึก


kantoor
สำนักงาน


kantoorstoel
เก้าอี้สำนักงาน


oortyd
การทำงานล่วงเวลา


skuifspeld
คลิปหนีบกระดาษ


potlood
ดินสอ


pons
ที่เจาะรู


kluis
ตู้เซฟ


skerpmaker
ที่เหลาดินสอ


versnipperde papier
เศษกระดาษ


versnipperaar
เครื่องทำลายเอกสาร


spiraalboekband
เข้าสันแบบเกลียว


kram
ลูกแม็กเย็บกระดาษ


krammasjien
แม็กเย็บกระดาษ


tikmasjien
เครื่องพิมพ์ดีด


werkstasie
ที่ทำงาน