เพลง - Musiek


trekklavier
หีบเพลง


balalaika
กีตาร์บาลาไลก้า


orkes
วงดนตรี


banjo
แบนโจ


klarinet
คลาริเน็ต


konsert
คอนเสิร์ต


trom
กลอง


tromme
กลอง


fluit
ขลุ่ย


vleuelklavier
แกรนด์เปียโน


kitaar
กีต้าร์


saal
หอประชุม


klawerbord
คีย์บอร์ด


mondfluitjie
หีบเพลงปาก


musiek
เพลง


musiekstaander
ขาตั้งโน้ตเพลง


noot
ตัวโน้ต


orrel
ออร์แกน


klavier
เปียโน


saksofoon
แซกโซโฟน


sanger
นักร้อง


tou
เครื่องสาย


basuin
ทรัมเป็ต


trompetspeler
ผู้เป่าทรัมเปต


viool
ไวโอลิน


vioolkas
กล่องไวโอลิน


xilofoon
ระนาดฝรั่ง