การเงิน - финансхэр


банкомат
bankomat
ตู้เอทีเอ็ม


счет
sčet
บัญชี


банк
bank
ธนาคาร


банкнот
banknot
ธนบัตร


чек
ček
เช็ค


класс
klass
แคชเชียร์


ахъщ, ахъщэжъгъэй
ah’’ŝ, ah’’ŝèž’’g’’èj
เหรียญ


валют
valjut
สกุลเงิน


алмаз
almaz
เพชร


доллар
dollar
ดอลล่าร์


тын
tyn
การบริจาค


еврэ
evrè
สกุลเงินยูโร


ахъщэ хъожьын курс
ah’’ŝè h’’ož’yn kurs
อัตราแลกเปลี่ยน


дышъэ
dyš’’è
ทอง


байныгъ
bajnyg’’
ความหรูหรา


бэдзэр уас
bèdzèr uas
ราคาตลาด


членэу хэтыныгъ
členèu hètynyg’’
สมาชิก


ахъщэ
ah’’ŝè
เงิน


процент
procent
เปอร์เซ็นต์


копилк, ахъщэ угъоилъ
kopilk, ah’’ŝè ug’’oil’’
กระปุกออมสิน


уасэр зытетхагъэр
uasèr zytethag’’èr
ป้ายราคา


ахъщалъ
ah’’ŝal’’
กระเป๋าเงิน


квитанцие
kvitancie
ใบเสร็จ


биржэ
biržè
ตลาดหลักทรัพย์


сатыу, сатыу шIыныр
satyu, satyu šIynyr
การค้า


осэшхо зиIэ мылъку
osèšho ziIè myl’’ku
สมบัติ


ахъщалъ
ah’’ŝal’’
กระเป๋าสตางค์


байныгъ
bajnyg’’
ความมั่งคั่ง