กลับไป
การสื่อสาร - зэпхыныгъ


адрес
adres
ที่อยู่


хьарыфылъ
h’aryfyl’’
ตัวอักษร


автоответчик, джэуап къэзыт авто
avtootvetčik, džèuap k’’èzyt avto
เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ


антеннэ
antennè
เสาอากาศ


къеджэныгъ, къэщэныгъ
k’’edžènyg’’, k’’èŝènyg’’
การโทรศัพท์


компакт-диск
kompakt-disk
ซีดี


коммуникацие
kommunikacie
การสื่อสาร


конфидециальн, шъэфы
konfidecial’n, š’’èfy
ความน่าเชื่อถือ


зэпхыныр, зэпышIэныр
zèphynyr, zèpyšIènyr
การเชื่อมต่อ


дискуссие, зэнэкъокъу
diskussie, zènèk’’ok’’u
การอภิปราย


электроннэ почт
èlektronnè počt
อีเมล์


техникэу зыфаер егъэгъотыгъэныр
tehnikèu zyfaer eg’’èg’’otyg’’ènyr
ความบันเทิง


псынкIэу почтэмкIэ гъэхьын
psynkIèu počtèmkIè g’’èh’yn
ส่งด่วน


факс
faks
เครื่องแฟกซ์


киноиндустрие
kinoindustrie
อุตสาหกรรมภาพยนตร์


шрифт
šrift
ตัวอักษร


шIуфэс
šIufès
การทักทาย


сэлам
sèlam
การทักทาย


зэрэфэгушIорэ открытк
zèrèfègušIorè otkrytk
บัตรอวยพร


наушникхэр, тхьакIумэIулъхь
naušnikhèr, th’akIumèIul’’h’
หูฟัง


пиктограмм
piktogramm
ไอคอน


къэбар
k’’èbar
ข้อมูล


интернет, дунэе хъытыу
internet, dunèe h’’ytyu
อินเทอร์เน็ต


интервью
interv’ju
การสัมภาษณ์


клавиатур
klaviatur
แป้นพิมพ์


хьарыф
h’aryf
ตัวอักษร


письмэ, тхыгъэ
pis’mè, thyg’’è
จดหมาย


сурэтхэмкIэ гъэкIэрэкIэгъэ журнал
surèthèmkIè g’’èkIèrèkIèg’’è žurnal
นิตยสาร


къэбар угъоин амалхэр
k’’èbar ug’’oin amalhèr
สื่อ


микрофон
mikrofon
ไมโครโฟน


джыбэ телефон
džybè telefon
โทรศัพท์มือถือ


модем
modem
โมเด็ม


монитор
monitor
จอภาพ


мышкэм пай алрэгъу цIыкIу
myškèm paj alrèg’’u cIykIu
แผ่นรองเมาส์


къэбарыкIэхэр
k’’èbarykIèhèr
ข้อความ


гъэзет
g’’èzet
หนังสือพิมพ์


бырсыр
byrsyr
เสียง


записк, тхыгъэ
zapisk, thyg’’è
การจดบันทึก


тхыгъэ
thyg’’è
การดาษโน้ต


телефон-автомат
telefon-avtomat
โทรศัพท์สาธารณะ


карт
kart
ภาพ


картхэр зыдэт альбом
karthèr zydèt al’bom
อัลบั้มรูป


открытк
otkrytk
โปสการ์ดภาพ


почтэ ящык
počtè jaŝyk
กล่องไปรษณีย์


радио
radio
วิทยุ


телефон трубк
telefon trubk
ผู้รับ


чыжьэу щытэу зыгорэ зэрагъэIорышIэрэ Iэмэ-псым
čyž’èu ŝytèu zygorè zèrag’’èIoryšIèrè Ièmè-psym
รีโมท


спутник
sputnik
ดาวเทียม


экран
èkran
หน้าจอ


тамыгъэ
tamyg’’è
ป้าย


IэпэкIадз
IèpèkIadz
ลายเซ็น


смартфон
smartfon
สมาร์ทโฟน


динамик
dinamik
ลำโพง


почтэ марк
počtè mark
แสตมป์


почтэ тхьап
počtè th’ap
กระดาษเขียนจดหมาย


телефон тео макъ
telefon teo mak’’
โทรศัพท์


телефон зэдэгущыIэгъу
telefon zèdèguŝyIèg’’u
การสนทนาทางโทรศัพท์


телекамер
telekamer
กล้องโทรทัศน์


текст
tekst
บทความ


телевизор
televizor
ทีวี


видеокассет
videokasset
วิดีโอเทป


рацие
racie
เครื่องส่งรับวิทยุ


веб-нэкIубгъу
veb-nèkIubg’’u
เว็บไซต์


гущыI
guŝyI
คำ

กลับไป