Mokslas - Education


archeology
archeologija


atom
atomas


board
lenta


calculation
skaičiavimas


calculator
kalkuliatorius


certificate
pagerbimas


chalk
kreida


class
klasė


compass
skriestuvas


compass
kompasas


country
šalis


course
kursas


diploma
diplomas


direction
dangaus kryptis


education
išsilavinimas


filter
filtras


formula
formulė


geography
geografija


grammar
gramatika


knowledge
žinios


language
kalba


lesson
pamoka


library
biblioteka


literature
literatūra


mathematics
matematika


microscope
mikroskopas


number
skaičius


number
numeris


pressure
slėgis


prism
prizmė


professor
profesorius


pyramid
piramidė


radioactivity
radioaktyvumas


scales
svarstyklės


space
erdvė


statistics
statistika


studies
studijos


syllable
skiemuo


table
lentelė


translation
vertimas


triangle
trikampis


umlaut
umlautas


university
universitetas


world map
pasaulio žemėlapis