Educació - Education


archeology
l'arqueologia


atom
l'àtom


board
la pissarra


calculation
el càlcul


calculator
la calculadora


certificate
el certificat


chalk
el guix


class
la classe


compass
el compàs


compass
la brúixola


country
el país


course
el curs


diploma
el diploma


direction
la direcció


education
la formació


filter
el filtre


formula
la fórmula


geography
la geografia


grammar
la gramàtica


knowledge
el coneixement


language
la llengua


lesson
la lliçó


library
la biblioteca


literature
la literatura


mathematics
les matemàtiques


microscope
el microscopi


number
el nombre


number
el número


pressure
la pressió


prism
el prisma


professor
el professor


pyramid
la piràmide


radioactivity
la radioactivitat


scales
la balança


space
l'espai


statistics
l'estadística


studies
l'estudi


syllable
la síl·laba


table
la taula


translation
la traducció


triangle
el triangle


umlaut
la dièresi


university
la universitat


world map
el mapa del món