Почуття - ስምዒታት


ፍትወት
fitiweti
симпатія


ሕርቃን:ቁጠዐ
ḥirik’ani:k’ut’e‘ā
гнів


ምስልቻው
misilichawi
нудьга


ርእሰ-ተኣማንነት
ri’ise-te’amanineti
довіра


መሃዝነት:ፈጠራ
mehazineti:fet’era
креативність


ቅልውላው:ዕግርግር
k’iliwilawi:‘igirigiri
криза


ድሌት:ተገዳነት:ህንጥዩነት
dilēti:tegedaneti:hinit’iyuneti
цікавість


ሰዓረ:ኣሸነፈ:ኣፍሸለ
se‘are:ashenefe:afishele
поразка


ጸቅጢ:ዝሃመመ መሬት:ጸቅቲ ኩነታት አየር
ts’ek’it’ī:zihameme merēti:ts’ek’itī kunetati āyeri
депресія


ተስፋ ምቁራጽ
tesifa mik’urats’i
відчай


ሐዘን:ጋሂ:ፍሽለት
ḥāzeni:gahī:fishileti
розчарування


ጥርጠራ: ዘይምእማን
t’irit’era: zeyimi’imani
недовіра


ምጥርጣር:ምምታእ
mit’irit’ari:mimita’i
сумнів


ሕልሚ
ḥilimī
мрія


ድኻም/ረሸሽታ
diẖami/resheshita
втома


ስግኣት:ፍርሃት
sigi’ati:firihati
страх


ውግእ:ባእሲ:ጽልኢ:ቃልሲ
wigi’i:ba’isī:ts’ili’ī:k’alisī
боротьба


ዕርክነት:ምሕዝነት
‘irikineti:miḥizineti
дружба


ጸወታ/ምዝንጋዕ
ts’eweta/miziniga‘i
заловолення


ሓዘን/ጓሂ
ḥazeni/gwahī
горе


ምጽውዋግ:ተጸዋወገ
mits’iwiwagi:tets’ewawege
гримаса


ሓጎስ
ḥagosi
щастя


ተስፋ
tesifa
надія


ጥምየት
t’imiyeti
голод


ተገዳስነት
tegedasineti
інтерес


ሓጎስ/ባህታ
ḥagosi/bahita
радість


ምስዓም
misi‘ami
поцілунок


ጽምዋ
ts’imiwa
самотність


ፍቕሪ
fiḵ’irī
любов


ትካዘ:ቅዛነት:ውድቀት ፍናን
tikaze:k’izaneti:widik’eti finani
меланхолія


ኩነት አእምሮ
kuneti ā’imiro
настрій


ትስፉውነት
tisifuwineti
оптимізм


ራዕዲ:ፍርሃት:ስምባደ
ra‘idī:firihati:simibade
паніка


ድንጋረ:ድንጻወ:ምስድማም
dinigare:dinits’awe:misidimami
розгубленість


ነድሪ:ቁጠዐ:ሕርቃን:ጊዜ አምጸኦ ብዓል ዘመን
nedirī:k’ut’e‘ā:ḥirik’ani:gīzē āmits’e’o bi‘ali zemeni
лють


ንጹግ ነገር
nits’ugi negeri
відмова


ርክብ:ዝምድና
rikibi:zimidina
відносини


ጠለብ:ሕቶ
t’elebi:ḥito
вимога


ኣውያት:ጭደራ
awiyati:ch’idera
крик


ውሕስነት:ድሕነት:ጸጥታ
wiḥisineti:diḥineti:ts’et’ita
безпека


ነውጺ:ጎንጺ:ምንቅጥቃጥ:ሃለፍታ:ስምባደ:ተዘዝታ ናይ ኤለትሪክ
newits’ī:gonits’ī:minik’it’ik’at’i:halefita:simibade:tezezita nayi ēletirīki
шок


ፍሽክታ:ክምስታ
fishikita:kimisita
посмішка


ኣላይነት:ጋሳይነት:ሓላዊነት:ተጫራትነት:ተነቃፊ:ሉምሉም
alayineti:gasayineti:ḥalawīneti:tech’aratineti:tenek’afī:lumilumi
ніжність


ሐሳብ:ኣታሓሳባ:ተገዳስነት:ሓልዮት
ḥāsabi:ataḥasaba:tegedasineti:ḥaliyoti
думка


መስተውዓልነት:ሓላይነት
mesitewi‘alineti:ḥalayineti
задума