Bevande - เครื่องดื่ม


เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
krêuang-dèum-æn-gaw-haw
gli alcolici


เบียร์
bia
la birra


ขวดเบียร์
kùat-bia
la bottiglia di birra


ฝา
fǎ
il tappo


คาปูชิโน่
ka-bhoo-chí′-nôh
il cappuccino


แชมเปญ
chæm-bhayn
lo champagne


แก้วแชมเปญ
gæ̂o-chæm-bhayn
il bicchiere di champagne


ค๊อกเทล
káwk-tayn
il cocktail


กาแฟ
ga-fæ
il caffè


จุกไม้ก๊อก
jòok′-mái′-gáwk
il tappo di sughero


เกลียวเปิดจุกก็อก
gleeo-bhèr̶t-jòok′-gàwk′
il cavatappi


น้ำผลไม้
nám-pǒn′-lá′-mái
il succo di frutta


กรวย
gruay′
l'imbuto


น้ำแข็งก้อน
nám-kæ̌ng′-gâwn
il cubetto di ghiaccio


เหยือก
yèuak
il bricco


กาต้มน้ำ
ga-dhôm′-nám
il bollitore


เหล้ารสหวาน
lâo′-rót′-wǎn
il liquore


นม
nom′
il latte


แก้ว
gæ̂o
la tazza


น้ำส้ม
nám′-sôm′
il succo d'arancia


เหยือก
yèuak
la brocca


แก้วพลาสติก
gæ̂o-plât-dhìk′
il bicchiere di plastica


ไวน์แดง
wai′-dæng
il vino rosso


หลอด
làwt
la cannuccia


ชา
cha
il tè


กาน้ำชา
ga-nám-cha
la teiera


กระติกน้้ำร้อนสูญญากาศ
grà-dtìk rón sŏon-yaa-gàat
il thermos


กระหาย
grà′-hǎi
la sete


น้ำ
nám
l'acqua


วิสกี้
wít′-sà′-gêe
il whisky


ไวน์ขาว
wai′-kǎo
il vino bianco


ไวน์
wai′
il vino