Juomat - เครื่องดื่ม


เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
krêuang-dèum-æn-gaw-haw
alkoholi


เบียร์
bia
olut


ขวดเบียร์
kùat-bia
olutpullo


ฝา
fǎ
korkki


คาปูชิโน่
ka-bhoo-chí′-nôh
cappuccino


แชมเปญ
chæm-bhayn
samppanja


แก้วแชมเปญ
gæ̂o-chæm-bhayn
samppanjalasi


ค๊อกเทล
káwk-tayn
cocktail


กาแฟ
ga-fæ
kahvi


จุกไม้ก๊อก
jòok′-mái′-gáwk
korkki


เกลียวเปิดจุกก็อก
gleeo-bhèr̶t-jòok′-gàwk′
korkkiruuvi


น้ำผลไม้
nám-pǒn′-lá′-mái
hedelmämehu


กรวย
gruay′
suppilo


น้ำแข็งก้อน
nám-kæ̌ng′-gâwn
jääpala


เหยือก
yèuak
kannu


กาต้มน้ำ
ga-dhôm′-nám
vesipannu


เหล้ารสหวาน
lâo′-rót′-wǎn
likööri


นม
nom′
maito


แก้ว
gæ̂o
muki


น้ำส้ม
nám′-sôm′
appelsiinimehu


เหยือก
yèuak
kannu


แก้วพลาสติก
gæ̂o-plât-dhìk′
muovimuki


ไวน์แดง
wai′-dæng
punaviini


หลอด
làwt
pilli


ชา
cha
tee


กาน้ำชา
ga-nám-cha
teekannu


กระติกน้้ำร้อนสูญญากาศ
grà-dtìk rón sŏon-yaa-gàat
termospullo


กระหาย
grà′-hǎi
jano


น้ำ
nám
vesi


วิสกี้
wít′-sà′-gêe
viski


ไวน์ขาว
wai′-kǎo
valkoviini


ไวน์
wai′
viini