వెనక్కి వెళ్ళు
శీతల పానీయములు - เครื่องดื่ม


เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
krêuang-dèum-æn-gaw-haw
మద్యం


เบียร์
bia
బీరు


ขวดเบียร์
kùat-bia
బీరు సీసా


ฝา
fǎ
మూత


คาปูชิโน่
ka-bhoo-chí′-nôh
ఒక వృత్తిదారుడు ధరించు క్యాపు


แชมเปญ
chæm-bhayn
షాంపేన్- ఓ రకమైన మద్యం


แก้วแชมเปญ
gæ̂o-chæm-bhayn
షాంపేన్ గ్లాసు


ค๊อกเทล
káwk-tayn
పలు రకాల అంశాలతో కూడిన ఫలహారం


กาแฟ
ga-fæ
కాఫీ


จุกไม้ก๊อก
jòok′-mái′-gáwk
బెండు చెక్క


เกลียวเปิดจุกก็อก
gleeo-bhèr̶t-jòok′-gàwk′
కార్క్ మర


น้ำผลไม้
nám-pǒn′-lá′-mái
పళ్ళరసము


กรวย
gruay′
గరగ


น้ำแข็งก้อน
nám-kæ̌ng′-gâwn
మంచు ముక్క


เหยือก
yèuak
కూజా


กาต้มน้ำ
ga-dhôm′-nám
కేటిల్


เหล้ารสหวาน
lâo′-rót′-wǎn
మద్యము


นม
nom′
పాలు


แก้ว
gæ̂o
పానపాత్రము


น้ำส้ม
nám′-sôm′
నారింజ రసం


เหยือก
yèuak
మూత


แก้วพลาสติก
gæ̂o-plât-dhìk′
ప్లాస్టిక్ కప్పు


ไวน์แดง
wai′-dæng
ఎరుపు ద్రాక్షరసము


หลอด
làwt
పీల్పు గొట్టము


ชา
cha
తేనీరు


กาน้ำชา
ga-nám-cha
తేనీటి పాత్ర


กระติกน้้ำร้อนสูญญากาศ
grà-dtìk rón sŏon-yaa-gàat
థర్మాస్ ఫ్లాస్కు


กระหาย
grà′-hǎi
దప్పిక


น้ำ
nám
నీరు


วิสกี้
wít′-sà′-gêe
విస్కీ


ไวน์ขาว
wai′-kǎo
తెలుపు వైన్


ไวน์
wai′
వైన్

వెనక్కి వెళ్ళు