Beverages - เครื่องดื่ม


เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
krêuang-dèum-æn-gaw-haw
alcohol


เบียร์
bia
beer


ขวดเบียร์
kùat-bia
beer bottle


ฝา
fǎ
cap


คาปูชิโน่
ka-bhoo-chí′-nôh
cappuccino


แชมเปญ
chæm-bhayn
champagne


แก้วแชมเปญ
gæ̂o-chæm-bhayn
champagne glass


ค๊อกเทล
káwk-tayn
cocktail


กาแฟ
ga-fæ
coffee


จุกไม้ก๊อก
jòok′-mái′-gáwk
cork


เกลียวเปิดจุกก็อก
gleeo-bhèr̶t-jòok′-gàwk′
corkscrew


น้ำผลไม้
nám-pǒn′-lá′-mái
fruit juice


กรวย
gruay′
funnel


น้ำแข็งก้อน
nám-kæ̌ng′-gâwn
ice cube


เหยือก
yèuak
jug


กาต้มน้ำ
ga-dhôm′-nám
kettle


เหล้ารสหวาน
lâo′-rót′-wǎn
liquor


นม
nom′
milk


แก้ว
gæ̂o
mug


น้ำส้ม
nám′-sôm′
orange juice


เหยือก
yèuak
pitcher


แก้วพลาสติก
gæ̂o-plât-dhìk′
plastic cup


ไวน์แดง
wai′-dæng
red wine


หลอด
làwt
straw


ชา
cha
tea


กาน้ำชา
ga-nám-cha
teapot


กระติกน้้ำร้อนสูญญากาศ
grà-dtìk rón sŏon-yaa-gàat
thermos flask


กระหาย
grà′-hǎi
thirst


น้ำ
nám
water


วิสกี้
wít′-sà′-gêe
whiskey


ไวน์ขาว
wai′-kǎo
white wine


ไวน์
wai′
wine