People - คน


อายุ
a-yóo′
age


ป้า
bhâ
aunt


ทารก
ta-rók′
baby


พี่เลี้ยงเด็ก
pêe-líang-dèk′
babysitter


เด็กผู้ชาย
dèk′-pôo-chai
boy


พี่ชาย
pêe-chai
brother


เด็ก
dèk′
child


คู่สมรส
kôo-sǒm′-rót′
couple


ลูกสาว
lôok-sǎo
daughter


การหย่าร้าง
gan-yà-ráng
divorce


ตัวอ่อน
dhua-àwn
embryo


การหมั้น
gan-mân′
engagement


ครอบครัวใหญ่
krâwp-krua-yài′
extended family


ครอบครัว
krâwp-krua
family


การจีบ
gan-jèep
flirt


สุภาพบุรุษ
sòo′-pâp-bòo′-ròot′
gentleman


หญิงสาว
yǐng′-sǎo
girl


แฟนสาว
fæn-sǎo
girlfriend


หลานสาว
lǎn-sǎo
granddaughter


ปู่,ตา
bhòo-dha
grandfather


ย่า,ยาย
yâ-yai
grandma


ย่า,ยาย
yâ-yai
grandmother


ปู่ย่า,ตายาย
bhòo-yâ-dha-yai
grandparents


หลานชาย
lǎn-chai
grandson


เจ้าบ่าว
jâo′-bào
groom


กลุ่ม
glòom′
group


ผู้ช่วย
pôo-chûay′
helper


เด็กเล็ก
dèk′-lék′
infant


สุภาพสตรี
sòo′-pâp-sà′-dhree
lady


การขอแต่งงาน
gan-kǎw-dhæ̀ng′-ngan
marriage proposal


การแต่งงาน
gan-dhæ̀ng′-ngan
matrimony


แม่
mæ̂
mother


การงีบ
gan-ngêep
nap


เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
neighbor


คู่สมรส
kôo-sǒm′-rót′
newlyweds


คู่รัก
kôo-rák′
couple


พ่อแม่
pâw-mæ̂
parents


คู่ขา
kôo-kǎ
partner


งานสังสรรค์
ngan-sǎng′-sǎn′
party


ผู้คน
pôo-kon′
people


เจ้าสาว
jâo′-sǎo
bride


คิว
kew′
queue


การต้อนรับ
gan-dhâwn-ráp′
reception


การนัดพบ
gan-nát′-póp′
rendezvous


พี่น้อง
pêe-náwng
siblings


พี่สาว,น้องสาว
pêe-sǎo-náwng-sǎo
sister


ลูกชาย
lôok-chai
son


ฝาแฝด
fǎ-fæ̀t
twin


ลุง,อา
loong′-a
uncle


งานแต่งงาน
ngan-dhæ̀ng′-ngan
wedding


เยาวชน
yao′-wá′-chon′
youth