Education - Haridus


arheoloogia
archeology


aatom
atom


tahvel
board


arvutus
calculation


kalkulaator
calculator


dokument
certificate


kriit
chalk


klass
class


sirkel
compass


kompass
compass


maa
country


kursus
course


diplom
diploma


ilmakaar
direction


haridus
education


filter
filter


valem
formula


geograafia
geography


grammatika
grammar


teadmised
knowledge


keel
language


õppetund
lesson


raamatukogu
library


kirjandus
literature


matemaatika
mathematics


mikroskoop
microscope


arv
number


number
number


rõhk
pressure


prisma
prism


professor
professor


püramiid
pyramid


radioaktiivsus
radioactivity


kaalud
scales


maailmaruum
space


statistika
statistics


õpingud
studies


silp
syllable


tabel
table


tõlge
translation


kolmnurk
triangle


täpitäht
umlaut


ülikool
university


maailmakaart
world map