განათლება - Haridus


arheoloogia
არქეოლოგია


aatom
ატომი


tahvel
დაფა


arvutus
გამოთვლა


kalkulaator
გამომთვლელი მანქანა


dokument
სერტიფიკატი


kriit
ცარცი


klass
კლასი


sirkel
ფარგალი


kompass
კომპასი


maa
ქვეყანა


kursus
კურსი


diplom
დიპლომი


ilmakaar
მიმართულება


haridus
განათლება


filter
ფილტრი


valem
ფორმულა


geograafia
გეოგრაფია


grammatika
გრამატიკა


teadmised
ცოდნა


keel
ენა


õppetund
გაკვეთილი


raamatukogu
ბიბლიოთეკა


kirjandus
ლიტერატურა


matemaatika
მათემატიკა


mikroskoop
მიკროსკოპი


arv
რიცხვი


number
ნომერი


rõhk
წნეხი


prisma
პრიზმა


professor
პროფესორი


püramiid
პირამიდა


radioaktiivsus
რადიოაქტიურობა


kaalud
სასწორი


maailmaruum
კოსმოსი


statistika
სტატისტიკა


õpingud
სწავლა


silp
მარცვალი


tabel
ცხრილი


tõlge
თარგმანი


kolmnurk
სამკუთხედი


täpitäht
უმლაუტი


ülikool
უნივერსიტეტი


maailmakaart
მსოფლიოს რუკა