Bildung - Haridus


arheoloogia
die Archäologie


aatom
das Atom, e


tahvel
die Tafel, n


arvutus
die Berechnung, en


kalkulaator
der Taschenrechner, -


dokument
die Urkunde, n


kriit
die Kreide


klass
die Klasse, n


sirkel
der Zirkel, -


kompass
der Kompass, "e


maa
das Land, "er


kursus
der Kurs, e


diplom
das Diplom, e


ilmakaar
die Himmelsrichtung, en


haridus
die Bildung


filter
der Filter, -


valem
die Formel, n


geograafia
die Geographie


grammatika
die Grammatik, en


teadmised
das Wissen


keel
die Sprache, n


õppetund
der Unterricht


raamatukogu
die Bibliothek, en


kirjandus
die Literatur, en


matemaatika
die Mathematik


mikroskoop
das Mikroskop, e


arv
die Zahl, en


number
die Nummer, n


rõhk
der Druck


prisma
das Prisma, Prismen


professor
der Professor, en


püramiid
die Pyramide, n


radioaktiivsus
die Radioaktivität


kaalud
die Waage, n


maailmaruum
der Weltraum


statistika
die Statistik, en


õpingud
das Studium, Studien


silp
die Silbe, n


tabel
die Tabelle, n


tõlge
die Übersetzung, en


kolmnurk
das Dreieck, e


täpitäht
der Umlaut, e


ülikool
die Universität, en


maailmakaart
die Weltkarte, n