สถาปัตยกรรม - Architecture


l'architecture (f.)
สถาปัตยกรรม


l'arène (f.)
สนามกีฬา


la grange
โรงนา


le baroque
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก


la pierre de construction
อิฐ


la maison de briques
บ้านอิฐ


le pont
สะพาน


le bâtiment
อาคาร


le château
ปราสาท


la cathédrale
มหาวิหาร


la colonne
เสา


le chantier
สถานที่ก่อสร้าง


la coupole
หลังคาโดม


la façade
ซุ้มประตู


le stade de football
สนามกีฬา


le fort
ป้อม


le pignon
หลังคาหน้าจั่ว


la porte de la ville
ประตู


la maison à colombages
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้


le phare
ประภาคาร


le monument
สิ่งก่อสร้าง


la mosquée
มัสยิด


l'obélisque (m.)
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม


l'immeuble de bureaux
อาคารสำนักงาน


le toit
หลังคา


la ruine
ซากปรักหักพัง


l'échafaudage (m.)
นั่งร้าน


le gratte-ciel
ตึกระฟ้า


le pont suspendu
สะพานแขวน


la céramique
กระเบื้อง