การจราจร - Trafic


l'accident (m.)
อุบัติเหตุ


la barrière
ที่กั้น


la bicyclette
จักรยาน


le bateau
เรือ


le bus
รถประจำทาง


le téléphérique
กระเช้าไฟฟ้า


la voiture
รถ


la caravane
รถบ้าน


le carrosse
รถม้า


l'encombrement (m.)
ความแออัด


la route de campagne
ถนนในชนบท


le navire de croisière
เรือสำราญ


le virage
ทางโค้ง


le cul-de-sac
ทางตัน


le départ
ขาออก


le signal d'urgence
เบรกฉุกเฉิน


la voie d'accès
ทางเข้า


l'escalator (m.)
บันไดเลื่อน


l'excédent de bagages
น้ำหนักส่วนเกิน


la sortie
ทางออก


le ferry
เรือข้ามฟาก


le camion de pompiers
รถดับเพลิง


le vol
เที่ยวบิน


le wagon
โบกี้


l'essence (f.)
ก๊าซ / น้ำมัน


le frein à main
เบรกมือ


l'hélicoptère (m.)
เฮลิคอปเตอร์


l'autoroute (f.)
ทางหลวง


la péniche
เรือนแพ


le vélo de femme
จักรยานผู้หญิง '


le virage à gauche
โค้งซ้าย


le passage à niveau
ถนนข้ามทางรถไฟ


la locomotive
หัวรถจักร


la carte
แผนที่


le métro
รถไฟใต้ดิน


le cyclomoteur
รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก


le bateau à moteur
เรือยนต์


la motocyclette
รถจักรยานยนต์


le casque de moto
หมวกนิรภัย


la motarde
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์


le V.T.T (vélo tout-terrain)
จักรยานเสือภูเขา


le col de montagne
ช่องเขา


l'interdiction de dépasser
ห้ามแซง


le non-fumeur
เขตปลอดบุหรี่


la rue à sens unique
เดินรถทางเดียว


le parcmètre
มิเตอร์ที่จอดรถ


le passager
ผู้โดยสาร


l'avion de ligne
เครื่องบินโดยสาร


le piéton
คนเดินเท้า


l'avion (m.)
เครื่องบิน


le nid-de-poule
หลุมบนพื้นถนน


l'avion à hélice
เครื่องบินใบพัด


le rail
รางรถไฟ


le pont de chemin de fer
สะพานรถไฟ


la rampe
ทางลาด


la priorité
ด้านขวาของทาง


la route
ถนน


le rond-point
วงเวียน


la rangée de sièges
แถวที่นั่ง


la trotinette
สกูตเตอร์


le scooter
สกูตเตอร์


le panneau
ป้ายบอกทาง


le traîneau
เลื่อน


la motoneige
รถสำหรับวิ่งบนหิมะ


la vitesse
ความเร็ว


la limitation de vitesse
จำกัด ความเร็ว


la gare
สถานีรถไฟ


le bateau à vapeur
เรือกลไฟ


l'arrêt (m.)
ป้ายรถประจำทาง


la plaque de rue
ป้ายถนน


la poussette
รถเข็นเด็ก


la station de métro
สถานีรถไฟใต้ดิน


le taxi
รถแท็กซี่


le ticket
ตั๋ว


le tableau des départs
ตารางเวลารถโดยสาร


la voie
ชานชาลา


l'aiguillage (m.)
ประแจรถไฟ


le tracteur
รถแทรกเตอร์


le trafic
การจราจร


l'embouteillage (m.)
การจราจรติดขัด


le feu de circulation
สัญญาณไฟจราจร


le panneau de signalisation
ป้ายจราจร


le train
รถไฟ


le trajet en train
การนั่งรถไฟ


le tramway
รถราง


le transport
การขนส่ง


le tricycle
รถสามล้อ


le camion
รถบรรทุก


la circulation en sens inverse
การเดินรถบนถนนด้านเดียว


le passage souterrain
อุโมงค์ใต้ถนน


le gouvernail
พวงมาลัย


le dirigeable
เรือเหาะ