เครื่องมือ - Outils


l'ancre (f.)
สมอ


l'enclume (f.)
ทั่ง


la lame
ใบมีด


la planche
แผ่นไม้


le boulon
น็อต


l'ouvre-bouteille (f.)
ที่เปิดขวด


le balai
ไม้กวาด


la brosse
แปรง


le seau
ถัง


la scie circulaire
เลื่อย


l'ouvre-boîte (f.)
ที่เปิดกระป๋อง


la chaîne
โซ่


la tronçonneuse
เลื่อยยนต์


le burin
สิ่ว


la lame de scie circulaire
เลื่อยวงเดือน


la perceuse
เครื่องเจาะ


la pelle à poussière
ที่ตักขยะ


le tuyau d'arrosage
สายยางรดน้ำ


la râpe
ที่ขูด


le marteau
ค้อน


la charnière
บานพับ


le crochet
เบ็ด


l'échelle (f.)
บันได


le pèse-lettre
เครื่องชั่งจดหมาย


l'aimant (m.)
แม่เหล็ก


la truelle
พลั่วตัก


le clou
ตะปู


l'aiguille (f.)
เข็ม


le réseau
เครือข่าย


l'écrou (m.)
น็อต


la spatule
เกรียงผสมสี


la palette
แท่นวางของ


la fourche
สามง่าม


le rabot
กบไสไม้


la pince
คีม


le diable
รถเข็น


le râteau
คราด


la réparation
การซ่อมแซม


la corde
เชือก


la règle
ไม้บรรทัด


la scie
เลื่อย


les ciseaux (m. pl.)
กรรไกร


la vis
สกรู


le tournevis
ไขควง


le fil à coudre
ด้ายเย็บผ้า


la pelle
พลั่ว


le rouet
ล้อหมุน


le ressort spiral
เกลียวสปริง


la bobine
แกนม้วนสาย


le câble en acier
สายเคเบิ้ลเหล็ก


le ruban adhésif
เทปกาว


le culot
เกลียว


l'outil (m.)
เครื่องมือ


la boîte à outils
กล่องเครื่องมือ


le transplantoir
เกรียงทำสวน


la pince à épiler
แหนบ


l'étau (m.)
เครื่องหนีบ


le fer à souder
อุปกรณ์เชื่อม


la brouette
รถเข็น


le fil
ลวด


les copeaux de bois
เศษไม้


la clé (à molette)
ประแจ